FILTRAČNÉ A ODSÁVACIE ZARIADENIA

PRE PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY

PRE ZDRAVOTNÍCKE, FARMACEUTICKÉ, POTRAVINÁRSKE,
LIFE SCIENCE PREVÁDZKY A LABORATÓRIÁ

COPYRIGHT © 2020 EKOKROK. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

FILTRAČNÉ A ODSÁVACIE ZARIADENIA

PRE PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY

PRODUKTY

Odsávacie jednotky s mechanickou filtráciou a cyklónové odlučovače

Odsávacie jednotky s elektrostatickou filtráciou

Zváracie stoly s odsávaním a filtráciou

Brúsiace stoly a brúsiace pracoviská

Laminárne boxy s vertikálnym prúdením vzduchu

Laminárne boxy s horizontálnym prúdením vzduchu

PRE ZDRAVOTNÍCKE, FARMACEUTICKÉ, POTRAVINÁRSKE,
LIFE SCIENCE PREVÁDZKY A LABORATÓRIÁ

PRODUKTY

Laminárne boxy s vertikálnym prúdením vzduchu

Laminárne boxy s horizontálnym prúdením vzduchu

Laminárne boxy II. triedy BIOHAZARD

Bezpečnostné biologické boxy III. triedy – izolátory

Laminárne stropné modulové systémy

Výroba na mieru / repasácia starých zariadení

COPYRIGHT © 2020 EKOKROK. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.